Åpningsside

Skribenter

Skriverier

Filmforum

 

 

 

 

- Fløyrevolusjonen revisited

 

Av: Stein Ove Lien 03.07.05

 

Den 12. april 2005 vil for alltid være en dag for historiebøkene i det danske sosialdemokratiske parti. Det er to ting som bidrar til det. For det første var det denne gangen for første gang slik at det var partiets medlemmer, og ikke partiledelsen, som pekte på hvilken kandidat man ønsket som leder. De valgte Helle Thorning-Schmidt, en dame med minimal politisk erfaring og stor appell til de unge og moderne reformkreftene. Det kan ha forandret Socialdemokraterne for alltid. Det er utenkelig at man ved neste formannsvalg vil gi makta tilbake til partiets ledelse. Makta er hos folket for å bli, og det innevarsler en ny tid, hvor velgerappellen utad teller mer enn kandidatens evne til organisasjonsbygging. Det var det som felte Frank Jensen.

 

Den andre årsaka til at det gir mening å omtale den ovennevnte dato med så store ord, er den maktforskyvning den innevarsla på det politiske planet. Det er nemlig første gang på reelt 25 år at makta i S ikke er delt på fire par hender. Den mektige firerbanden Mogens Lykketoft, Poul Nyrup Rasmussen, Ritt Bjerregaard og Svend Auken har abdisert. Lykketoft nyter sitt otium sammen Svend Auken på de bakerste benkene på Christiansborg, Nyrup pleier egoet sitt i Europaparlamentet og Ritt Bjerregaard er klar for å trekke seg tilbake. Hun skal bare bli overborgmester i København først.

 

Mange fremtredende sosialdemokrater, deriblant Lykketoft sjøl og partiets nye wonderkid Mette Fredriksen, har bejubla utsiktene til at toppene nå trer tilbake. Tanken er at man da endelig kan legge bak seg de belastende fløykampene som herja partiet gjennom mellom 1992 og 2001. I Thomas Larsens interessante bok Lykketoft (Børsen, 2003) sier Mogens Lykketoft følgende om fløykampene: ”Vi er ude over det nå. Det hænger sammen med, at en ny generation af politikere er kommet ind. De har ikke haft lod og del i de gamle opgør, og de gider ikke høre om det mere” (s. 127). De siste måneder har vist at han tok grundig feil. For under valgkampen om formannsvervet sprakk bobla av enighet. Igjen.

 

Etter at hun blei valgt, har Thorning-Schmidt nemlig gjort lite for å ta vare på den gamle Auken-fløyens avlegger, det som nå er kjent som Frank Jensen-fløyen. I tida etter at Auken blei styrta, fikk Aukens sympatisører til dels svært viktige poster på Christiansborg og seinere i regjering. Slik har ikke Helle gjort det. Alle sentrale poster i folketingsgruppa er besatt med Helle-støtter, med et enslig unntak for den nølende Jensen-støtta Mette Fredriksen. Når Thorning-Schmidt skulle sette sammen sitt lag av ordførere (talsmenn/kvinner), omplasserte hun kjente Jensenitter som Sandy Brinck og Pia Gjellerup til nye arbeidsområder, til sterk offentlig kritikk fra begge to. Det er sjølsagt viktig at en ny leder får mulighet til sjøl å bestemme hvordan hennes ordførergruppe skal se ut, men hennes unødvendig lite elegante behandling av sistnevnte sak, gjorde uansett lite for å fremme enheten i gruppa.

 

Misnøyen med Thorning-Schmidts kontante lederstil toppet seg da hun ansatte Morten Boje Hviid som sin spindoktor. Boje Hviid, tidligere spindoktor for Mogens Lykketoft, er en kontroversiell figur i partiet. Grunnen til det er at han ved gjentatte anledninger ganger har kommet med nedsettende karakteristikker retta mot partikamerater i pressen. Spørsmålene om Morten Bojes lojalitet fikk flere amtsformenn til å mumle om ekstraordinær partikongress (Berlingske Tidende, 7. juni 2005), men det blei forhindra. Likevel fikk bildet av et S i oppløsning feste seg, og partiet har etter dette har partiets meningsmålinger vært for nedadgående.

 

Forrige uke kom så foreløpig siste kapittel i sagaen om problemene i Socialdemokraterne, da folketingsmedlemmet. Sandy Brinck meddelte at hun fra august vil gå ut av Folketinget og inn i ny jobb. Den meldinga mottar trolig Helle Thorning-Schmidt med glede. Brinck er en av lederens mest uttalte kritikere, og Frank Jensens aller tydeligste støttespiller (hun holdt den viktige anbefalelsestalen for Frank Jensen på partikongressen). Hennes avgang er likevel et sterkt signal fra Sandy Brinck, og senere også fra Mette Fredriksen, om at Helle må legge til seg en annen lederstil hvis hun akter å holde på sine unge meningsmotstandere.

 

Det veit Helle Thorning-Schmidt. Hvis hun ikke gjør noen grep, vil fløykampen være over henne igjen når hun kommer hjem fra ferie. Skjer det, får hun garantert ikke mulighet til å ”jobbe Anders Fogh ut av regjeringskontorene”, som hun sjøl har postulert som sin strategi. Da vil hun ha mer enn nok å jobbe med på sitt eget partikontor.

 

 

- Stille før stormen

Av: Stein Ove Lien, 06.04.05

 

I korridorene drømmer de danske Socialdemokraterne fortsatt om en ordentlig lederkandidat.

 

Det er 8. februar, og valgdag i Danmark. Anders Fogh Rasmussens samarbeidsregjering av Venstre og Det Konservative Folkeparti blir gjenvalgt med komfortabel margin, godt hjulpet av de Konservatives store seier og Dansk Folkepartis overraskende mandatframgang. Opposisjonens største parti, Socialdemokraterne (S), gjør oppnår et katastrofalt resultat på ynkelige 25,9 %, og ikke overraskende går den gamle partisliteren Mogens Lykketoft av som leder. Han veit at historia ville fare pent med ham - ingenting er mer populært enn en avgått, sosialdemokratisk leder. Det er bare en hake ved det hele, og det er at det må velges en ny sjef, og det finnes ingen uttalt etterfølger. Og alle som har fulgt et sosialdemokratisk maktskifte før, veit at det sjelden går stille for seg.

 

Nå, nesten to måneder seinere, er valgprosessen snart over. Om under ei uke vil S ha valgt den personen som skal velte Anders Fogh ved neste korsvei. Grunnen til at det har tatt så lang tid, er at partiet for første gang har sendt ledervalget ut til uravstemning. Det betyr at det ikke lenger kun er partitoppen, men alle Socialdemokraternes drøyt 50. 000 medlemmer som skal stemme over hvilken av to kandidater som skal overta den ledige plassen som leder og statsministerkandidat.

 

Den første som meldte seg som var Frank Jensen. Det var ingen overraskelse. Gjennom mesteparten av Poul Nyrup Rasmussens regjeringstid på 90-tallet var Frank Jensen den soleklare kronprinsen. Til tross for sin unge alder ble Jensen tildelt tunge ministerposter av Nyrup, men han har ikke kommet seg ut av skyggen etter Nyrups avskjed med dansk politikk. Når Mogens Lykketoft tok over som leder i 2002, ble Jensen ikke engang nevnt som alternativ. At han meldte seg denne gangen var derfor ikke akkurat noen bombe.

 

Den andre kandidaten medlemmene kan stemme på, heter Helle Thorning-Schmidt. Hennes kandidatur er noe mer overraskende, ettersom hun ikke er noe etablert navn i dansk politikk. Thorning-Schmidt har fått sin politiske skolering gjennom Europaparlamentet, hvor hun satt som sosialdemokratisk representant fra 1999 til 2004. Hun ble valgt til Folketinget i februar, og har dermed nettopp begynt på sin parlamentariske karriere i Danmark. I Europaparlamentet var Helle Thorning-Schmidt aktiv i arbeidet med den kontroversielle loven om støyvern av arbeidsplasser. Hun får godt skussmål for sitt arbeid av flere tunge navn i EU-politikken.

 

I sine valgkampanjer har de to kandidatene lagt vekt på å trekke opp forskjellene som finnes mellom dem. Frank Jensen har forsøkt å etablere seg som ”venstresidas kandidat”, blant annet ved å snakke om en ny klassekamp i Danmark. Jensens poeng er å sette fokus å på de hundretusener av dansker som står uten de samme muligheter som flertallet i Danmark, og gjerne er isolert fra fellesskapet gjennom arbeidsledighet eller sosiale problemer. På denne måten håper Jensen at S skal vinne tilbake de velgerne som ved de siste valgene har stemt på høyrepopulistiske Dansk Folkeparti. I skarp motsetning til dette har Helle Thorning-Scmidt valgt å vektlegge middelklassen. Thorning-Scmidt ønsker å målrette innsatsen mot det breie lag av folket, fordi hun mener at veien til valgseier for Socialdemokraterne går gjennom å tiltrekke seg de tidligere sosialdemokratiske velgerne som nå stemmer på sentrums- og høyrepartier som Radikale Venstre og Venstre. Derfor taler hun også varmt for å opprettholde den sosialdemokratiske konsensusen om en hard linje i innvandringspolitikken, som Frank Jensen har uttalt seg kritisk om ved noen anledninger.

 

Med så klare meldinger som utgangspunkt, er det få som tror på Mogens Lykketofts uttalelser om at det egentlig er få politiske forskjeller mellom kandidatene. Tvert i mot skriver Jensens venstredreining og Thorning-Schmidts midtsøkende linje seg inn i den gamle ideologiske striden som har prega partiet siden 1992. Da ble den venstreorienterte Svend Auken kasta som S-leder til fordel for den mer sentrumsorienterte Poul Nyrup Rasmussen.

 

I 1992 var Frank Jensen Aukens mest uttalte støttespiller, og mange mener at det er grunnen til at Jensenikke har vært noen aktuell lederkandidat tidligere. I dagens debatt har Nyrup satt sin politiske tyngde inn på å få Helle Thorning-Schmidt valgt, mens Svend Auken nå er blant Jensens viktigste forkjempere. Jensen-fløyen, som også teller innflytelsesrike folk som tidligere statsminister Anker Jørgensen og tidligere folketingspresident Erling Olsen, frykter at et sentrumsorientert sosialdemokrati vil drukne i kampen om velgerne på midten. På den annen side hevder Thorning-Schmidts støttespillere, blant dem LO-leder Hans Jensen og DSUs leder Jacob Bjerregaard, at en venstredreining vil føre til en årelang ørkenvandring som vil isolere partiet fra påvirkning på den sittende regjeringas politikk.    

 

Men det finnes en joker i dette spillet, som vil få stor innflytelse i S i åra som kommer. Hun heter Mette Fredriksen. Fredriksen er den egentlige arvtakeren etter Nyrup og Lykketoft, men med sine 27 år mener hun at hun er for ung til å bli leder nå. Hun kommer helt klart til å få en sentral plass i ledelsen uansett om Frank eller Helle blir valgt, og prøver derfor å gå gjennom valgkampen uten å støtte noen kandidat. Men skulle hun offentlig støtte noen av dem, ville det være et stort pluss for vedkommende. Mette Fredriksen er så populær, at mange håper at den nye lederen taper neste Folketingsvalg klart, sånn at veien står åpen for Fredriksen når nederlaget er et faktum.

 

Sjøl om Fredriksen er min favoritt, er det viktig for meg at Frank Jensen blir valgt, og det er ikke bare fordi jeg politisk står mye nærmere Frank enn Helle. Nei, en annen faktor er enda viktigere, og det er at en seier til Frank Jensen kan reversere den pragmatiske designer-politikken som har ødelagt så mye for Socialdemokraterne siden Poul Nyrups exit i 2001. Med Frank Jensen kan S gjenetablere seg som et parti med et aldri sviktende fokus på de mest utsatte gruppene i det danske samfunnet. Det er viktigere å sikre velferden for dem som trenger det mest enn å lytte til de velbeslåttes klager på antallet utlendinger i nabolaget. Det er på et slikt grunnlag Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet skal vinne valget i Norge i september, og der på den måten Frank Jensen skal feie Anders Fogh ut av regjeringskontora når sjansen byr seg neste gang.

 

Tirsdag 12. april får vi vite om han får sjansen til det.

 

Kommentar: 12. april blei Helle-Thorning Schmidt valgt til leder for Socialdemokraterne.

 

 

Det går ikke godt del I: Tenk på et tall

 

Av: Stein Ove Lien 26.10.04

 

Det er lite som tyder på at Socialdemokratiet vinner regjeringsmakta ved neste valg i Danmark. Denne artikkelserien setter fokus på venstreopposisjonen i Folketinget, og forsøker å forklare hvorfor. Grunn 1: Det Radikale Venstre.

 

Som sosialist er det noe dyptunaturlig i å omtale Radikale Venstre (R) som en viktig brikke i kampen for å få en sosialdemokratisk regjering etter neste valg. Radikale Venstre er nemlig ikke det spor radikale – det er mer av en sosialt bevisst borgerlig suppe a la det norske Venstre. Viktig er partiet likevel: R var regjeringspartner under Poul Nyrup Rasmussens gyldne år i Statsministeriet på 90-tallet, og er den eneste soleklare makkeren i en eventuell, ny regjering. Men en slik regjering er i øyeblikket lite sannsynlig, og en del av skylda for det tilfaller Radikale Venstre.

 

Det Radikale Venstres problem heter 24-årsregelen. Regelen tør være kjent også i Norge, etter at Arbeiderpartiet åpna for lignende ordninger for noen få uker sia. I korte trekk er regelen en ordning som forbyr utlendinger å ta med seg sin ektefelle til Danmark før vedkommende har fylt 24 år. Tanken er at dette skal forhindre tvangesekteskap, men regelen rammer svært skeivt. Det liker ikke de radikale, og det gjør ikke EU heller. Det kom fram da EUs menneskerettighetskommisær Alvaro Gil-Robles landa i København i juli, med en meget kritisk rapport om dansk 24-årsregelen i baggasjen. Med en tungvekter som Gil-Robles på laget, var alt lagt til rette for politisk dragkamp, og gjerne med R-leder Marianne Jelved i hovedrolla.

 

Så snart EUs mann hadde vendt nesa hjem igjen, fortalte Jelved pressa at det var uaktuelt for de radikale å sitte i en regjering som administrerer brudd på menneskerettigheter. Socialdemokratiet (S), som sammen med regjeringa og dennes støtteparti Dansk Folkeparti er varme forsvarere av 24-årsregelen, var rasende. Et slikt ultimativt krav kunne velte opposisjonens regjeringsdrøm, mente sentrale sosialdemokrater. Det var bare en ting S-leder Mogens Lykketoft kunne gjøre: Å vente på at Jelved skulle innse hva hun hadde sagt, og ombestemme seg. Og som en god sosialliberaler, greip Marianne Jelved begjærlig muligheten til å skape forvirring.

 

I løpet av høsten har Det Radikale Venstre med stadig større panikk forsøkt å løpe fra ultimatumet de ga i sommer. Etter metoden ”tenk på et tall” har Marianne Jelved lufta alle tenkelige tall-kombinasjoner: 18, 21, 24 og tilogmed 25. Tidlig i høst snakka partilederen om en 21-årsgrense i Weekendavisen. 21 år er grensa i en del EU-land, men Socialdemokratiet var avvisende.

 

Da kom den radikale integrasjonstalskvinne Elsebeth Gerner opp med en ny vri: Hva med en 25 års-regel? Alle innvandrere som vil ha sin ektefelle til Danmark skal, dersom vedkommende er under 25 år, være pliktig til å la se intervjue i forkant. På denne måten kan staten sikre seg at det ikke er snakk om tvangsekteskap, syntes å være Gerners argumenti.

 

I Socialdemokratiet visste man ikke om man skulle le eller gråte. Til slutt har Marianne Jelved krøpet til korset. 24-årsregelen er ikke lenger uspiselig, men noe det kan forhandles om. Dermed er regjeringssamarbeid mellom R og S igjen en mulighet, men det spørs om ikke velgerene har falt Radikale Venstres karusell på veien. Har Jelveds hurtige kuvendinger blitt for mange og for skarpe?

 

 

- Det går ikke godt II: Et annet slags fengsel

 

Av: Stein Ove Lien 26.10.04

 

Grunn 2: Socialdemokratiet

 

Jonathan Franzens eminente roman ”Korrigeringer” (Cappelen, 2002) inneholder en minneverdig dialog mellom en suspekt litauisk forretningsmann og den desillusjonerte amerikaneren Chip Lambert. Litaueren forteller at han blei brennmerka med sigaretter i sovjetisk fangenskap før Sovjetveldets sammenbrudd. Chip svarer med å vise fram sine egne brennmerker, påført i et anfall av sjøldestruktivitet. Han beskriver sitt liv med følgende ord: ”Et annet slags fengsel”.

 

Det danske Socialdemokratiet er for tida fanga i sjøldestruktivitetens vold, akkurat som Chip Lambert. Partiet har simpelthen slutta å fungere, og denne høsten har gitt flere eksempler på dette.

 

Først og fremst er partiet på vei til å utdefinere seg sjøl. På partikongressen i september var man bare en hårspredd fra å stryke uttrykket ”demokratisk sosialisme” fra prinsipp-programmet. Et parti som ønsker å fjerne sitt overordna, politiske mål ligner ikke på noe visjonært parti – det ligner mer på et verdiparti. KrF er et verdiparti. Du skjønner tegninga. Det minner om fem prosents oppslutning og jammerdal.

 

Tilslutt fikk noen kloke hoder spikra målsetninga om den demokratiske sosialismen på plass. Det hjelper bare så lite, når partiet bare har fortsatt å spise seg opp innenfra.

 

To innflytelsesrike kvinner har i løpet av høsten bidratt ytterligere til å skyve den faktiske politiske kampen mot regjeringa i bakgrunnen til fordel for indre partistridigheter, og de heter Ritt Bjerregaard og Karen Jespersen.

 

Bjerregaard er en tungvekter i Socialdemokratiet, med blant annet flere ministerposter og en periode som EU-parlamentariker på cv’en. Hun beli nylig innstilt som Socialdemokratiets overborgmesterkandidat i København foran neste valg, og forventes å trekke mange velgere til S, i kraft av sitt kjente fjes. Men prosessen fram til å få valgt Bjerregaard som kandidat har vært hard for partiet. Mange på grasrotnivå mener at utpekelsen er ”bestilt” partileder Mogens Lykketoft, og at den handler mer om velgertekke enn om Bjerregaards engasjement for København (et engasjement som er så brennende, må vite, at hun aldri tidligere har bodd i byen).

 

Det som gjør situasjonen vanskelig, er at København for øyeblikket står uten borgermester. Jens Kramer Mikkelsen (S), som har sittet på posten de siste 16 åra (!), har nettopp gått over i ny jobb, og trukket seg før han periode utløper. Dermed må S finne en person som kan bekle posten i 16 måneder fram til valget, men vedkommende må være valgt inn i Københavns borgerrepresentasjon. Det er ikke Bjerregaard, og dermed er partiet nødt til å finne en passe grå og kjedelig byråkrat som kan sitte fram til Ritt kan overta. Dennes jobb blir dermed i praksis å administrere Ritt Bjerregaards visjon for København, samtidig som vikaren må passe på å være så lite spennende at han eller hun ikke overstråler den egentlige sjefen. Det lukter av avtalt spill, og det ser ikke pent ut.

 

Og så er det altså Karen Jespersen. Den tidligere innenriksministeren er en svært populær politiker i Danmark, blant annet på grunn av sitt knallharde, danskfolkepartistiske syn på innvandring som noe utelukkende negativt. Jespersen har nå meldt seg ut av Socialdemokratiet i protest mot Lykketofts flørting med Det Radikale Venstre. Egentlig er det bare å slippe jubelen løs, men Jespersens sterke posisjon blant velgerne kan skade partiet. Dama har tilfeldigvis akkurat gjort sin sjølbiografi klar for lansering, og mange stygge ord har falt. Mer unødvendig og opprivende debatt vil helt sikkert følge.

 

Alt i alt har Mogens Lykketoft nok å stri med på hjemmebane for tida, men han skal også være et troverdig alternativ til statsminister Anders Fogh Rasmussen. Lykketofts viktigste oppgave blir nå å få Socialdemokratiet ut av fengselet, og la politiske initiativer tale tydeligere enn intern personkamp.

           

Men det er lettere sagt enn gjort.

 

Kommentar: Etter at artikkelen blei skrevet, har Lars Engberg blitt utpekt som ny overborgmester i København for de neste16 månedene.

 

 

- Det går ikke godt III: Holger og Børnebanden

 

Stein Ove Lien 29.10.04

 

Grunn 3: Socialistisk Folkeparti (SF)

 

Det kunne ha vært tittelen på en av de evinnelige folkekomediene (= svært mange, svært danske og svært lite morsomme filmer for hele familien) fra en svunnen tid, men hvis Holger og børnebanden virkelig skulle vært en film, hadde Todd Solondz eller Michael Haneke fått regiansvaret. For det som skjuler seg bak den godslige tittelen på denne artikkelen, kan ende i partisplittelse og SF-leder Holger K. Nielsens avgang. Ikke akkurat folkekomedie-materiale.

 

I løpet av kort kommer trolig en historisk avtale på plass i dansk politikk. SF-leder Holger og statsminister Anders Fogh Rasmussen har nemlig sittet i møter de siste ukene for å snekre sammen et nasjonalt kompromiss om den nye EU-grunnlova. Det har aldri tidligere skjedd at SF har vært med på noe slikt – av den enkle grunn at partiet tidligere ikke har vært særlig positive til EU – men nå er trolig tida inne. Dersom også de Radikale og Socialdemokratiet henger seg på, blir det et bredt kompromiss, som kun utelater Dansk Folkeparti, samt Folketingets skeptiske attpåklatter Kristendemokraterne og Enhedslisten. Med SF på laget, vil EU-kampen få ny tyngde i Danmark.

 

Men sjøl om Holger K. Nielsen gjerne skulle ønske det, er det ikke helt enkelt å garantere for at SF går med på kompromisset. For det er nemlig ikke Holger på partikontoret eller Villy Søvndal på Christiansborg eller gamle Margrehte Auken i EU-parlamentet som bestemmer om SF skal si ja til grunnlovs-kompromisset. Det er det medlemmene som gjør.

 

Ingenting ser så pent ut på papiret som en god, gammeldags uravstemning. Det er demokratisk, og skaffer publisitet og temperatur i partiorganisasjonen. Men lurt er det ikke. Rett nok er Socialistisk Folkeparti nå overveiende positive til EU, men det er ikke mye som skal til for å velte ja-konsensusen. Hvis ungdommene i SFU melder seg inn i partiet, som de blir oppfordra til, blir det nei. Punktum. De er i gang, og de får hjelp fra den nevnte Børnebanden.

 

Hvem er så Børnebanden? Barn er de ikke, de er heller en gjeng av ikke helt unge folketingsmedlemmer i 30-åra, som bruker sin innflytelse til rette på den utad knirkefrie EU-debatten i SF. Det er ikke noen debatt, og det er der problemet ligger. Er du mot EU i SF i dag, er du knappest noen fullverdig SF’er, og det er egentlig denne kjensgjerninga som har gjort EU-mootstanderne i Børnebanden til et problem for Holger K. Nielsen. Og det er en ting Børnebanden om SFU veit like godt som Holger sjøl: Sier SFs grasrot nei til grunnlova, må de trolig finne seg en ny leder.

 

Holger K. Nielsen kan neppe leve med et nei, men hans trumfkort er at partiet neppe kan leve uten ham. Det er for øyeblikket ingen logiske kandidater til å overta sjefsstolen, litt forbausende når man tar med i betraktninga at mannen har vært leder for SF i snart 15 år. Holger veit også at et nei vil gjøre oposisjonspartnerne R og S forbanna, og det er ikke lurt hvis målet er å komme i regjering igjen. SF regjerte ikke sammen med Nyrup på 90-tallet, og kommer neppe til å gjøre det denne gangen heller.

 

Ihvertfall ikke hvis det blir nei. Og derfor blir det ja.

 

 

 

Alle tekster som publiseres på Skrivekollektivet.com må ikke kopieres, eller publiseres andre steder uten samtykke med skribenten.

 

 

Skribenter:

 

Jørgen Lien

 

Pål Hafstad Thorsen

 

Stein Ove Lien

 

Dag Ole Teigen

 

 

 

Kollektivets

gjestebok