Åpningsside

Skribenter

Skriverier

Filmforum

 

 

 

 

- Tilbake til framtiden!

 

Av: Dag Ole Teigen 25.06.05

Stortingskandidat Hordaland AP

 

Statssekretær Roger Iversen fra Høyre er i BA 24. juni, og lurer på hvorfor Ap ønsker ny kurs. Svaret er enkelt: Vi tror på en bedre hverdag.

 

Iversen er fornøyd med sysselsettingspolitikken, og ser ingen grunn til ny kurs. Men når 30000 flere er blitt arbeidsledige under borgerlig styre, og titusener er støtt ut av arbeidslivet, er det nettopp ny kurs vi trenger. De ledige fortjener noe bedre!

 

De borgerlige har gitt mer til de rike, samtidig som de har økt skattene for de med lavest inntekt. Vi har fått gammeldagse løsninger i skolen. Antall studieplasser kuttes, samtidig som antall søkere økes. Vi trenger endringer mot mer av det samme!

 

Da Ap satt i Regjering, innførte vi ungdomsgarantien som sikret alle unge under 25 år rett til arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak, og vi innførte gratis utlånsordning for bøker på videregående. Bondevik II gikk tilbake til fortiden, og fjernet begge deler. Derfor trenger vi ny kurs – tilbake til framtiden!

 

Ap ønsker et stabilt flertallsstyre med handlekraft til å få ned arbeidsledigheten, til å skape et mer rettferdig utdanningssystem, og en trygg alderdom for alle. Mens en desillusjonert Iversen ikke ser rom for forbedringer, tror vi på positive endringer. Bill Clinton sa det best i sin gamle valgkampsang: ”Don’t stop, thinking about tomorrow – it’ll be, better than before”!

 

 

- Ikke akkurat Robin Hood!

 

Av: Dag Ole Teigen

Stortingskandidat Hordaland AP

 

Regjeringspartiene har gjort sitt beste for å snakke varmt om satsingen på fattigdomsbekjempelse. Og det er bra at de ønsker å øke denne satsingen. Men det er ikke de rike regjeringen tar fra, for å gi til de fattige. Det er de nest fattigste, og de syke, som må betale:

 

De som trenger helsetjenester, får økte egenandeler på over en milliard. Det er over 4 ganger så mye som regjeringen bruker på fattigdomsbekjempelse!

 

De lavtlønte får mindre å rutte med, til tross for skattelettelsene. Skattelettelsene gjelder nemlig ikke de lavtlønte (de som tjener 100000 i året får faktisk økning i skattene), og i tillegg vil momsøkningen ramme de lavtlønte hardest.

 

Videre kutter høyreregjeringen i arbeidsmarkedstiltakene. Dette rammer arbeidsledige, og ungdom spesielt. Studenter rammes også av budsjettet:

 

I høst var det for første gang ingen ledige studieplasser igjen ved Universitetet i Bergen. Likevel kutter høyreregjeringen antallet studieplasser med 4000, ti prosent av disse kuttes fra nettopp – Universitetet i Bergen!

 

Studentene får heller ikke økning i studiestøtte. Studiestøtten blir ikke engang prisjustert, slik at studentene i realiteten får mindre å rutte med.

 

Regjeringen sier de gir til de fattigste, men det er ikke de rike de tar fra. Regjeringen oppfyller ikke engang sitt eget løfte fra Sem-erklæringen, om å øke bistanden til verdens fattigste til 1 prosent av BNI. Det beste med årets statsbudsjett, er at det i det minste synliggjør de politiske skillelinjene i fordelingspolitikken.

 

 

- Gratulerer, Grønmo!

 

Av: Dag Ole Teigen

Stortingskandidat Hordaland AP

 

Sigmund Grønmo er valgt som ny rektor ved Universitetet i Bergen. Valgdeltakelsen er høyere enn noensinne. Utvilsomt en seier for demokratiet, og en seier for stortingsflertallet som hindret Kristin Clemet i å bytte det demokratiske rektorvalget ut med en lukket ansettelsesprosess.

 

Jeg gratulerer Grønmo med valget, og ønsker lykke til med oppgavene han har foran seg!

 

For det første, håper jeg Grønmo vil presse politikerne til å opprette flere studieplasser. Etter kvalitetsreformen har det blitt flere søkere i den nye studiestrukturen, og stadig flere kvalifiserte søkere blir ikke tilbudt plass.

 

Muligheten til høyere utdanning er en individuell rettighet. Det må ikke bli slik at de uten toppkarakterer ikke kommer inn på noe studium! I så fall vil universitetet bli et eliteuniversitet. Ved opptaket i 2004 hadde Universitetet i Bergen ingen ledige plasser igjen etter hovedopptaket. Da er hele universitetet i realiteten blitt lukket.

 

Når stadig flere nå opplever å stå uten noe studietilbud, er det naturlig at Regjeringen sørger for å øke antallet studieplasser. I stedet foreslo høyreregjeringen å ta fra Bergen 400 studieplasser i forbindelse ved statsbudsjettet!

 

For det andre håper jeg Grønmo vil gå imot økt bruk av obligatorisk oppmøte. Seks av ti studenter klarer seg ikke på studielån og eventuell ekstrajobb, og er avhengige av pengestøtte fra foreldre eller samboer. Obligatoriske oppmøter gjør det enda vanskeligere for studentene å arbeide utenom.

 

Grønmo har varslet evaluering og oppfølging av kvalitetsreformen, og ønsker å ta studentene med på råd. Signalene er positive – jeg ønsker han lykke til!

 

 

- LO-støtte og svertekampanje

 

Av: Dag Ole Teigen

Stortingskandidat Hordaland AP

 

Jeg er stolt av å være med i et parti som er opptatt av arbeid for alle og av arbeidstakernes rettigheter! Og jeg er stolt av å være med i et parti som forstår at vi ikke kan gjøre en jobb for arbeidstakerne uten å samarbeide med dem. På Arbeiderpartiets landsmøte ble LOs leder valgt inn som en av de 20 sentralstyremedlemmene i Arbeiderpartiet. Selvsagt i full åpenhet, og av politiske hensyn, ikke personlige. Høyresiden raser.

 

Kjell Magne Bondevik deltok i Stein Erik Hagens bryllup, og forsvarte dette nettopp med det personlige forholdet mellom de to. Nå vil den samme Hagen bidra økonomisk for å sikre at Bondeviks regjering blir gjenvalgt. Samtidig sitter tidligere NHO-topper i Høyres stortingsgruppe. Raste høyresiden da de ble valgt?

 

Høyre synes det er greit at rike enkeltmennesker som Rimi-Hagen tilfører Høyre valgkampstøtte, og tidligere har Høyre til og med forsvart sin praksis om å skjule hvem som er giverne, slik at allmennheten ikke har hatt mulighet til å vurdere om giverne har fått påvirkning på Høyres politikk. Når så vanlige arbeidstakere tilfører støtte til Arbeiderpartiet via LO, i full åpenhet, raser Høyresiden. Hva er forskjellen?

 

Ifølge Jan Tore Sanner i Høyre er forskjellen at det er galt av LO å betale støtte til Arbeiderpartiet fordi LO også har medlemmer som stemmer på andre partier. Samtidig finansierer Rimi-Hagen Høyres valgkamp selv om Rimi også har kunder som ikke stemmer Høyre. Dette synes Jan Tore Sanner er helt greit.

 

Med andre ord synes Sanner det er helt forferdelig at LOs representative medlemsorganer vedtar å støtte Aps valgkamp, mens det er helt greit at Rimi-Hagen støtter Høyres valgkamp med en formue jeg som Ap-velger har bidratt til å skape ved å handle på Rimi.

 

Hva er rettferdigheten i dette? Hva er forskjellen?

 

I kommunevalget for to år siden brukte Høyre millioner av kroner fra rike, ukjente donorer, på å sverte Ap. De gikk kraftig tilbake. Høyre beholder sine rike onkler, men det er Ap som er arbeidernes parti. Til syvende og sist er det hver enkelt velger som stemmer – og hvis velgerne ønsker et nytt flertall, skal de få det, uansett hvor usaklig kritikk Ap må stå imot.

 

 

 

Alle tekster som publiseres på Skrivekollektivet.com må ikke kopieres, eller publiseres andre steder uten samtykke med skribenten.

 

 

-Skribenter:

 

Jørgen Lien

 

Pål Hafstad Thorsen

 

Stein Ove Lien

 

Dag Ole Teigen

 

 

 

Kollektivets

gjestebok